Products Kitchenware Group
รายการสินค้าในกลุ่มของ Kitchenware ประเภท เครื่องปั่นน้ำผลไม้
Sande Blender เครื่องปั่นน้ำผลไม้ เครื่องปั่นแบบพกพา รุ่น SD-LL07 (สีชมพู)

Sande Blender เครื่องปั่นน้ำผล..
994 บาท  ปกติ 2,000 บาท