เปลี่ยนแปลงรายการสั่งซื้อ

1. เปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีของท่าน เช่น ที่อยู่การจัดส่งสินค้า/เบอร์โทรศัพท์/ชื่อผู้รับ รายการคำสั่งซื้อโดยส่งคำร้องของท่านไปที่ www.getzhop.com/contact ทางการาบาด้าจะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุดหรือหากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีส่วนตัวของท่านก็สามารถเข้าสู่บัญชีของท่านโดยการใส่อีเมล์และเบอร์โทรของท่าน และเข้าไปในส่วนที่เลือกแก้ไขข้อมูล เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ รหัสผ่าน

2. เปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงินสำหรับรายการสั่งซื้อในปัจจุบัน ทางบริษัทไม่มีตัวเลือกในการ เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขสำหรับวิธีการชำระเงินสำหรับรายการสั่งซื้อสินค้าปัจจุบันของท่าน บริษัทแนะนำให้ท่านทำรายการสินค้าใหม่ และยกเลิกรายการสั่งซื้อสินค้าปัจจุบันทันที โดยการส่งคำร้องของท่านเพื่อยกเลิกรายการสั่งซื้อปัจจุบันมาที่ www.getzhop.com/contact เราจะช่วยยกเลิกรายการคำสั่งซื้อให้แก่ท่าน

3. เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกสินค้าในรายการสั่งซื้อปัจจุบัน ทางบริษัทไม่มีตัวเลือกในการ เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขสำหรับวิธีการชำระเงินสำหรับรายการสั่งซื้อสินค้าปัจจุบันของท่าน บริษัทแนะนำให้ท่านทำรายการสินค้าใหม่และยกเลิกรายการสั่งซื้อสินค้าปัจจุบันทันที โดยการส่งคำร้องของท่านเพื่อยกเลิกรายการสั่งซื้อปัจจุบันมาที่ www.getzhop.com/contact
หรือโทรเข้ามาที่ Call Center 02-9348999 เราจะช่วยยกเลิกรายการคำสั่งซื้อให้แก่ท่าน

แก้ไขคำสั่งซื้อ

เมื่อท่านทำการสั่งซื้อสินค้าแล้ว ท่านสามารถแก้ไข/เพิ่มเติม หรือยกเลิกสินค้ารายการใดก็ได้ 18.00 น. ก่อนวันจัดส่งสินค้า โดยสามารถโทรเข้ามา Call Center ที่เบอร์ 02-9348999 โดยที่ทางเจ้าหน้าที่จะสามารถแก้ไขเปลี่ยนคำสั่งซื้อได้ โดยที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้างานก่อน 

ยกเลิกรายการสั่งซื้อ

ท่านจะต้องเข้าไปเพื่อยกเลิกคำสั่งซื้อของท่าน โดยส่งคำร้องมาที่ www.getzhop.com/contact หรือโทรศัพท์เข้ามาที่ Call Center ที่เบอร์ 02-9348999 จากนั้นทางเจ้าหน้าที่จะช่วยท่านยกเลิกรายการสั่งซื้อนั้น และจะแจ้งให้ทราบเมื่อดำเนินการเสร็จ แต่จะต้องเป็นในกรณีที่ทางบริษัทยังไม่ได้ดำเนินการส่งสินค้าให้กับลูกค้า