Promotion
GetZhop กล่องซุปเปอร์ล็อค Super Lock Set 24 ชิ้น ( Orange) + Set 14 ชิ้น (Green) แถมฟรี! ที่ลับมีด Knife Sharpener (Red) 2 ชิ้น
  • ถนอมการเก็บอาหารให้อยู่นานด้วยระบบล็อคพิเศษ
  • กล่องผสมสารไม่โครแบนป้องกันแบคทีเรียและเชื้อรา
  • มี 12 กล่อง รวมฝาเป็น 24 ชิ้นให้เลือกใช้
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
3,490 บาท
ราคาปกติ 4,250 บาท