Products Kitchenware Group
รายการสินค้าในกลุ่มของ Kitchenware ประเภท ตีฟองนม
Getzhop ที่ตีฟองนม ที่ตีไข่ไร้สาย Milk Foamer พร้อมฐานวาง + แปรงล้างทำความสะอาด (Silver)

Getzhop ที่ตีฟองนม ที่ตีไข่ไร้..
499 บาท  ปกติ 900 บาท