Products Kitchenware Group
รายการสินค้าในกลุ่มของ Kitchenware ประเภท เส้นลวดความร้อน
Getzhop เส้นลวดความร้อน อะไหล่เครื่องซีล รีด หนีบ ปิดปากถุง ขนาดเส้นลวด 2mm.,5mm.พร้อมผ้ากันความร้อนในชุด 2 ชุด

Getzhop เส้นลวดความร้อน อะไหล่..
399 บาท  ปกติ 690 บาท