กรุณาอ่านเงื่อนไขอย่างละเอียด


ยินดีต้อนรับสู่ www.getzhop.com ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ใช้ได้กับเว็ปไซต์ getzhop ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าใช้บริการเว็บไซต์ เว็ปไซต์นี้ถูกก่อตั้งโดย บริษัท คอร์ บิวตี้ จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105555097092 ที่อยู่ เลขที่ 42 ซอยพัฒนาการ61 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพ 10250 ได้จัดทำเว็ปไซต์ "getzhop.com"
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ก่อนทำการสมัครสมาชิก กรุณาอ่านข้อตกลงด้านล่างอย่างละเอียด
  1. เพื่อความสะดวก บริษัท ได้ทำการจัดเก็บข้อมูลของท่านที่ได้กรอกรายละเอียดในระบบที่มีความปลอดภัย โดยถือว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการทำซ้ำหรือโอนถ่ายข้อมูลของท่านเพื่อเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ หรือระบบที่บริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม (ไม่ว่าภายในหรือภายนอกประเทศไทย) รวมไปถึงมอบหมายให้ตัวแทนของบริษัทดำเนินการนำข้อมูลเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ หรือระบบดังกล่าวตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร (ถ้ามี)
  2. บริษัทจะทำการปกป้องข้อมูลของท่านโดยไม่เผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่าน หรือเพื่อเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
  3. ท่านจะไม่ทำการใดๆ อันขัดต่อกฏหมาย ต่อศีลธรรมอันดี และก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อ บริษัท, สังคม, ศาสนา, สถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งในส่วน ข้อความ, ภาพนิ่ง, ภาพเคลื่อนไหว, เสียง
  4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการเป็นสมาชิก เมื่อท่านได้ทำเนื้อหา ที่ผิดต่อข้อตกลงข้างต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และทางบริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ
  5. ข้อมูลของท่านเราจะทำการเก็บเอาไปไว้ในฐานข้อมูลของลูกค้า เพื่อทำการวิจัยทางการตลาดกลุ่มเป้าหมาย
  6. หากท่านต้องการลบข้อมูลส่วนตัวของท่านสามารถติดต่อไปได้ที่ 02-9348999 หรือส่งอีเมล์มาที่ sales@getzhop.com