ขั้นตอนการสั่งซื้อและชำระเงิน


1. เพิ่มสินค้าที่ต้องการด้วยปุ่ม หยิบใส่ตะกร้า หรือปุ่ม สั่งซื้อทันที
2. กดปุ่ม VIEW CART เพื่อตรวจสอบรายการสินค้าที่สั่งซื้อ
2.1 ในกรณีที่ต้องเพิ่มหรือลดจำนวนสินค้าให้กดปุ่ม (+) หรือ (-) และกดปุ่ม UPDATE CART เพื่อทำการบันทึกจำนวนสินค้าที่สั่งซื้อ
2.2 ในกรณีที่มีรหัสคูปองสามารถกรอกรหัสและกดปุ่ม APPLY COUPON เพื่อบันทึกคูปอง
3. ตรวจสอบราคาสินค้าที่กรอบ Cart totals และ กดปุ่ม PROCEED TO CHECKOUT เพื่อสั่งสินค้าและชำระเงิน
4. ตรวจสอบรายการสั่งซื้อของคุณ และชำระเงินโดยโอนผ่านบัญชีธนาคารด้านล่างตามราคารวมทั้งหมด
5. อัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน และกรอกรายละเอียดด้านขวามือที่มีสัญลักษณ์ (*) ให้ครบ
6. เมื่อกรอกรายละเอียดของท่านครบถ้วน
6.1 ติ๊กเครื่องหมายถูก (✓) หลังจากท่านได้อ่านนโยบายและเงื่อนไขการรับประกันและการคืนสินค้าแล้ว
6.2 กดปุ่มสั่งซื้อ
เสร็จเรียบร้อยแล้วระบบจะทำการส่งรายละเอียดการสั่งซื้อและการชำระเงินให้ทาง E-mail ที่กรอกไว้