ลงทะเบียนรับประกันสินค้าเงื่อนไขการรับประกันและการคืนสินค้า

Return and Refund Policy

  • ไม่สามารถคืนสินค้าและคืนเงินได้ทุกกรณี
  •  ไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าเป็นสินค้าตัวอื่นทุกกรณี หากว่าสินค้าเสียหาย สามารถคืนสินค้าเพื่อเปลี่ยนเป็นตัวเดียวกันได้ ภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้าไปจนถึงวันที่ประทับตราไปรษณีย์/หลักฐานการจัดส่งสินค้ากลับร้าน
  • ไม่สามารถเปลี่ยนสินค้า ด้วยเหตุผลเปลี่ยนใจหรือไม่พอใจในตัวสินค้า
  •  สินค้า Brand Thaibull รับประกันมอเตอร์และระบบไฟฟ้า(ถ้ามี)เป็นระยะเวลา 1 ปี หากว่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผลิต การรับประกันสินค้าไม่รวมถึงความเสียหายอันเนื่องจากการใช้งาน รอยขีดข่วน อุบัติเหตุ
  • สินค้าแบรนด์ House worth , Hometech , Mara รับประกัน 1 ปี เงื่อนไขเป็นไปตามศูนย์ไทยกำหนด